min son är 1 år och äter bara ersättning, han vägrar mat är det ok eller vad ska man göra?