Frågan är riktad till er med 2 barn eller fler och om första barnet hade kolik. Var ni orolig att barn nr 2 också skulle ha de? Hur länge höll koliken i sig? Hur många har fått 2 kolikbarn?