Vet att alla barn är olika men jag måste ändå kolla mer er. Mitt barn är 2 år och 2 månader drygt och det är inget fel på språkförståelsen men när det kommer till att prata så kan hon många många ord (de flesta kan inte andra tyda vad som sägs men vi föräldrar har ju lärt oss). Så ja, så ligger det till. Hur har ni det?