Jag har väldigt vattniga flytningar som nästan rinner , har man det efter äl eller före eller under ? :-)