Har ni lyckats få barnförsäkring för era prematurbarn? Vilken vecka är era barn födda då? Och vilket försäkringsbolag?