Hur länge väntade ni med att ta emot besök efter förlossningen? Närmar oss snart BF och känner själv att jag vill avvakta med besök några veckor, även med närmsta familjen. Har också detta med RS i åtanke, men är orolig att förståelsen hos anhöriga inte finns där.