Min son blir 4 månader den 24 februari. Han äter altegra och äter mellan ca 140-180ml/mål, 5ggr/dygn. Han visar klart och tydligt att han inte vill ha mer. Är detta för lite för hans ålder?