Vad gäller ersättning, kan man värma vattnet i mikron efter man spolat kallvatten ett tag?