Hej. Ni som har skrivit förlossningsbrev, vad hade ni med i erat brev? :)