Nu vill jag veta alla era För och nackdelar med syskon tätt ? Tänker mig när första är 1.5-2 år . Hur var de att gå ifrån 1 till 2 barn :) hit me med allt ni har å säga :)