Jag har tagit flera stickor som visat svagt positivt, CB tidigt positiv, CB digital positiv. Enligt CB digital ska jag vara i vecka 3-4. Använder samma stickor och får ett svagt svagt streck..