Har någon vaccinerat sig? Hur mår ni? Jag är över 35 och i vecka 23 och erbjuds att vaccinera. Jag är orolig, vet inte vad ska jag göra, känns 50/50 typ, en sida säger att man måste göra det, andra att inte, inte nu.