Under graviditeten hade jag högre kroppstemp än vanligt av förklarliga skäl, ökad blodmängd å kroppsvikt. Men sen lillan föddes å framför allt sen amningen kommit igång riktigt så upplever jag att jag är varmare än vanligt å har t o m uppmätt lite högre temp än vanligt å svettas lättare. Nån fler som känner igen sig? Å nån som möjligen ha nån gissning eller vet vad detta beror på? Kan det hänga ihop med amningen? Ända positiva e att jag inte längre e frusen av mig :p