Jag är lite nyfiken på att höra hur ni mådde och kände dagarna/timmarna innan värkarna kom igång... finns de några som hade några tecken eller något som skiljde sig från de vanliga ? berätta för en som går i väntans dagar 😍