Hur länge va ni svullen, öm efter förlossningen? Å ni som blev sydd invärtes, hur länge satt era stygn? Å hur upplevde nu läkningen? Klia de mycke, gjorde de ont? Har ett tryck neråt när jag stått upp långe eller när jag gått mycke på dagen. Försvinner den känslan? Pratat med bm om trycket å de va normalt (många saker som ska tillbaka på sin plats).