Hur länge får de sitta i babysittern jag menar då ålder. Vilken ålder ska de sluta eller är det vikten som spelar roll?