Har en dotter på 4 månader, är vårt första barn så har inga syskon att jämnföra med. Hur ser era 4månaders rutiner ut? Nätterna?