Hej. Pga olika omständigheter vill jag bli igångsatt och barnmorskan har skickat remiss. Nu undrar jag, är det någon som blivit igångsatt runt vecka 38+0 utan att barnet varit fixerat? Hur gick det för er och bebis?