Jag skulle gärna vilja höra hur andragångsmammor tänkte inför sin andra förlossning. Framförallt vad gäller igångsättning, som jag överväger eftersom jag hört att det ofta går snabbt andra gången (ett par år emellan barnen i mitt fall). Vore en igångsättning ett sätt att kontrollera förloppet mer andra gången, eller är det troligt att det bromsar upp FÖR mycket och drar ut på tiden? Vad är era erfarenheter av igångsättningar på andra barnet, eller andra förlossningen?