Mitt barn börjar på förskola i början av januari men vi har inte fått någon information om inskolning eller vilken avdelning han ska gå på. När fick ni information?