Jag får kväljningar av ALLT känns de som. Mitt lukt och smaksinne är helt bananas. Ingenting är gott längre och allt luktar illa. Går kväljningar bara av att öppna soporna/kylskåp osv