Ni som använt minifom har ni lyckats att alltid ta det innan ammning? Jag glömmer bort så det blir att jag tar precis innan, får avbryta å ge, eller ge efter... Förstör det effekten?