Jag har för första gången provat ägglossningstester... Provade testlagrets. Det stod att testet endast var positivt om teststrecket var lika starkt eller starkare än kontrollstrecket... Men mitt streck blev aldrig så starkt, vad betyder det?? Mina tester var följande: Dag10: inget streck=negativt Dag11: svagt streck Dag12: svagt streck Dag13: svagt streck Dag14: starkaste strecket, inte lika starkt som kontr.strecket Dag15: svagt streck Dag16: inget streck= negativt Jag tänker att jag borde haft äl på dag14... Men är fundersam då styrkan inte var tillräcklig. Hade jag äl eller inte?!