Hur gammalt bör barnet vara innan ni börjat med hoppgunga? Varför började ni då?