Finns det någon "magisk gräns" när det är mindre risk för missfall? Man vill ju inte berätta för någon innan det är mer "säkert" att maan får behålla barnet.