Hur tidigt plussade ni vid grav? Är det möjligt att man gör det innan beräknad mens?