Ni som tagit epidural, hur lång tid efter det att ni fick det kom barnet ut? Läser om att det skulle dra ut på tiden osv.. men är det verkligen så för alla? Sen undrar jag, sprack ni mycket under tiden med epidural när ni skulle krysta?