Fått vårt barn den 29:e oktober. Vill vera mer om era egna erfarenherer med vaginal förlossning, hur kändes det därefter? När slutade ont? Det känns tung och sår därnere, det hindrar mig även från att amma eller bara sätta mig ner eller åka. Börjar bli tråkig och stressig för mig...