På ultraljudet sade en stressad barnmorska att det är en liten pojke. Men nu när man kollar hjärtalagen så ligger det över 140 . Vad ska man tro på? Jag har en högmage och är i vecka 28 nu. Vi var på Ul i vecka 18.