Hör olika utav alla och tycker inte man får nå klarhet i polisens hemsida, vad gäller egt vid passtagning på bebis? Om både jag och mannen är med, behöver vi då ha något papper utskrivet och ta med oss?