Jag är gravid i vecka 12. Har sedan 3-4 veckor tillbaka haft en rodnad på insida brösten (båda två brösten) rodnaden mäter ca 5x5 cm, och är värmeökat. Är det någon mer som har fått så under graviditeten?