Hej! Alla pratar om att man måste skydda SGI och att SGI sjunker om man inte tar ut 5 dagar/vecka efter det att barnet fyllt 1 år. Men vet någon exakt hur mycket sjunker SGI och hur snabbt?