Hur skyddar jag min SGI så länge som möjligt? Eller bevarar samma till föräldraledighet nr 2? Jag kommer att börja arbeta när barn nr1 är 1,5 år och då 75%. Hur skulle det fungera med SGI och planer på barn nr2? Någon som kan det där?!:)