Hej! Är i vecka 23. Den senaste veckan när jag rest mig upp snabbt eller hostat. Så har det huggit till i magen, ungefär i mitten, vid naveln. Vad kan det bero på?