Jag undrar hur nära inpå BF man ska få ett sms om stratboxen. Jag går in i vecka 32 nu