Är de mindre risk för missfall om de kan se hjärtljud vid ultraljud i vecka 8 typ?