Någon som har blivit medicinerad med trombyl för att ni har risk att drabbas av havandeskapsförgiftning?