Som rubriken lyder, vad väger/vägde era barn vid 1 1/2 års ålder?