När forskningen än är så begränsad, har ni vaccinerat er när ni blev gravida. Ni som låter bli, vad tänker ni?