Vi gjorde Kub test och det visade på hög sannolikhet för Downs syndrom . Så då gjordes ett NIPT test, dom säger att det kan ta upp till 3 veckor att få provsvar. Känns som en oändlig väntan. Har någon fått hög sannolikhet på kub och sedan fått låg på Nipt testet? Hur snabbt fick ni provsvar?