Jag har en fundering kring språkutveckling,  vi har en 16 månaders här hemma som pratar väldigt mycket och har börjat sätta ihop 3 ords meningar. Det är vårt första barn, och har inte så mycket erfarenhet från andra barn, så vet inte hur pass "vanligt" det är. Och om det ev kan vara så att de påverkar andra delar av utvecklingen negativt