Vad är det och vad innebär det? Är det bättre än vanliga poäng?