Hej. Ni som har använt andningslarm, funkar det? Är det värt att införskaffa?