Som rubriken lyder så undrar jag hur länge ni har ammat? :) och hur slutade ni amma om ni har slutat 😋