Hur många gånger per dag och hur länge sover era 1 åringar? Och sover de hela nätter också?