Hur tänker ni andra? På jobbet erbjuds vi gratis vaccination, så jag började googla. Läste att man rekommenderar gravida att vaccinera sig efter rutinultraljudet (för att man inte ska kunna koppla ihop missbildningar eller missfall med vaccinet). Det stod även att av alla kvinnor mellan 15 och 45 var 5% gravida under influensasäsongen. Av alla i åldersgruppen som insjuknat i influensa var 10% gravida, av de som vårdades på sjukhus var 26% gravida och av de som behövde intensivvård var 40% gravida. Det här var från socialstyrelsen. Känns som att resultaten talar för sig själva. Dessutom skulle det då vara bra i antikroppssynpunkt för det nyfödda barnet. Men ändå blir jag osäker. Jag är absolut ingen sån som inte vill vaccinera mitt barn, men jag kan inte låta bli att tänka på vad man stoppar i sig som gravid. Har ni andra funderat?