Förskoledags för sonen i höst och snart börjar det delikata arbetet med att namnmärka allt. Vad har ni för tips? Märkpenna? Strykfria lappar? Lappar man stryker fast? Placering? Går några lappar att ta bort om man vill, inför eventuell försäljning framöver? Har i alla fall bestämt att vi märker med bara efternamn så det är lätt med ett framtida syskon. Men jag vill ha fler tips 😊 Hudmärkee ni strumpor och skor? Nappar?