Är det någon som blivit nekad graviditetspenning vecka 20 för att arbetsgivaren anser att hen gjort allt den kan för att förebygga smittan trots att man t.ex. arbetar i butik och träffar flera tusen olika kunder i veckan. Krav på munskydd, regler i omklädningsrum och raster m.m. Kunder håller sällan avstånd ute i butiken...