Nekad graviditetspenning corona

Är det någon som blivit nekad graviditetspenning vecka 20 för att arbetsgivaren anser att hen gjort allt den kan för att förebygga smittan trots att man t.ex. arbetar i butik och träffar flera tusen olika kunder i veckan. Krav på munskydd, regler i omklädningsrum och raster m.m. Kunder håller sällan avstånd ute i butiken...
8 svar