För att inte riskera att bli mer påhoppad för moralpredikningar i en befintlig tråd, får jag väl starta en ny. Jag måste nämligen få fråga - När kom dessa 'nya' rekommendationer? Då jag googlar verkar Livsmedelsverket kommit med dessa redan 2008 - och ändå har jag aldrig hört om det innan? Fick mitt första barn 2011 och vår BVC-sköterska nämde ingenting om alkoholkonsumtion öht. Har förstått att det funnits en stor motvilja bland personalen på BVC att ge dessa 'nya' råd, då de anser att alkohol och (små)barn inte hör ihop, om det beror på det eller om jag bara legat gömd under en sten under dessa år vet jag inte ;-) Det som skrämmer mig en aning är att jag även hittade rapporten som ligger till grund för Livsmedelsverkets 'nya' rekommendationer... och där kan man bland annat läsa följande: [i]Författarna själva konstaterar att mängden alkohol som går över till bröstmjölken[/i] [i]är liten och därför kanske effekterna också så små att de inte kan upptäckas av de[/i] [i]mätinstrument som finns till hands. De efterlyser långtidsuppföljningar och[/i] [i]studier på äldre barn [u]för att man ska kunna dra några slutsatser om huruvida det är[/u][/i] [u][i]säkert att dricka under amningstiden.[/i][/u] [u][i] [/i][/u] [i]De flesta av det fåtal studier som gjorts under de senaste 15 åren om hur alkohol[/i] [i]vid amning påverkar barnet har gjorts av samma forskargrupp, vilket gör det[/i] [i]vetenskapliga underlaget för att ge rekommendationer i denna fråga bräckligt.[/i] [i]Antalet deltagare är också relativt litet i dessa studier.[/i] [u][i] [/i][/u] [i]Slutsatser[/i] [i]Utifrån medicinsk kunskap är det inte farligt med måttlig alkoholkonsumtion[/i] [i]under amning (d.v.s. en drink eller 1-2 glas vin vid enstaka tillfällen per vecka).[/i] [i]Det är överhuvudtaget tveksamt att tala om skador i detta sammanhang. Det hand-[/i] [i]lar snarare om vissa effekter som 10 minuters störd sömn och något minskad[/i] [i]mjölkproduktion de närmaste timmarna efter mammans alkoholintag, något som[/i] [i]kompenseras inom det närmaste dygnet om mamman inte fortsätter att dricka[/i] [i]under den tiden. Varför säger vi då att alkohol under amning kan skada barnet? Vi[/i] [i]gör det för säkerhets skull och för att det finns krav på att gränsvärden anges på[/i] [i]nationell nivå.[/i] [u][i] [/i][/u] [u][i] [/i][/u]Är det bara jag som tycker att det råder delade meningar i vad som egentligen ska gälla? Fick ju höra att Livsmedelsverket inte ger några rekommendationer utan ordentligt med kött på benen, men skulle jag läsa detta skulle jag som stor myndighet aldrig våga mig på att göra en rekommendation? Framförallt tycker jag det är lite läskigt att man kan tolka det till fördel för både för och emot - eller är det bara jag som läser det på det sättet?   Min tanke bakom är enbart att reda i om det förekommer någon medicinsk risk för barnet. Jag har fullt förtroende för att de som väljer att dricka med måtta vet om sina gränser och inte är någon risk för barnet på grund av alkoholpåverkan.